Możliwość komentowania Wycena firm – jakie są najczęściej spotykane metody została wyłączona

Jakie są często spotykane sposoby wyceny spółek

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody
Na gospodarczym rynku dochodzi dość często do zmian właścicieli firm. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niewielkich podmiotów, jak również międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne zrobienie odpowiedniej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość danej firmy, do jakiej będą się mogli odnieść sprzedawca i kupujący. Jednak należy być świadomym tego, że wycena przedsiębiorstw będzie znacznie trudniejsza niż na przykład nieruchomości. Wynika to z faktu, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, patentami czy mocną marką na rynku. Z takich też powodów w każdym przypadku warto dopasować odpowiednią do konkretnych okoliczności metodę wyceny, dzięki czemu uzyska się możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej stosowana jest metoda majątkowa, opierająca się na policzeniu wszystkich składników majątku i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się ostateczną wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze przy niewielkich firmach, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda nazywana dochodową. Przy niej przede wszystkim zwraca się uwagę na finansowe przepływy i potencjalne zyski, jakie można będzie osiągnąć. Przez wiele osób to właśnie ona uznawana jest za najbardziej rzeczową i dającą najlepszy rezultat. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena zwana porównawczą, która pod uwagę bierze podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.